Ευκαιρίες Συνεργασίας

Η Βάση Συνεργασιών Partnering Opportunities Database (POD)  του Δικτύου Enterprise Europe Network σας δίνει τη δυνατότητα:

  • να στείλετε μήνυμα αναζήτησης συνεργατών  στο εξωτερικό
  • να εγγραφείτε στη βάση και να λαμβάνετε ενημέρωση για επιχειρηματικά ή/και τεχνολογικά προφίλ,  για αναζητήσεις συνεργατών για υποβολή  προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και για ενημερωτικές εκδηλώσεις
  • να εκδηλώνετε ενδιαφέρον για επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες