Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου με Θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024

Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου με Θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, το ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο του Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο – Εργατολόγου κ. Γιάννη Καρούζου, με θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», μέσω της πλατφόρμας zoom.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Κατερίνα Αλεξιάδη, συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρείας ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων:

•γνώση του πλαισίου χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας και πως αυτό συνδυάζεται με την εργατική νομοθεσία

•κάλυψη όλου του φάσματος της ψηφιακής κάρτας ενταγμένο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων

 

Μεταξύ των ενοτήτων που αναπτύχθηκαν ήταν:

 

•Ηλεκτρονικό Σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας- Ψηφιακή Κάρτα

•Δήλωση στοιχείων μεταβολής εργασιακής σχέσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας

•Υποχρέωση χρόνου διατήρησης δεδομένων της ψηφιακής κάρτας και χρήση δεδομένων από τις ελεγκτικές αρχές.

•Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων του εργοδότη

•Μη σήμανση της κάρτας λόγω ειδικότητας του εργαζομένου

•Χρόνος προετοιμασίας των εργαζομένων πριν και κατά την αποχώρηση τους

•11ωρη ανάπαυση

•Ψηφιακή Κάρτα σε εργασία μικρότερης διάρκειας του δηλωμένου ωραρίου

•Αιτιολόγηση εκπρόθεσμης διαβίβασης και ενέργειες εργοδότη

•Προδήλωση υπερωρίας έως την εφαρμογή της επιλογής απολογιστικής δήλωσης

•Δήλωση αδειών

•Τηλεργασία – πρακτική άσκηση- δανεισμός εργαζομένου και Ψηφιακή Κάρτα

•Διευθυντικά Στελέχη

Το συντονισμό των εργασιών του σεμιναρίου ανέλαβε η Υπεύθυνη Γραμματείας ΣΒΘΣΕ κ. Ζ. Μιχαήλ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρίας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΚΕ.