Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου με Θέμα: «LOGISTICS TRANSFORMATION», Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024

Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου με Θέμα: «LOGISTICS TRANSFORMATION», Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, με Θέμα: LOGISTICS TRANSFORMATION.

Το σεμινάριο εστίασε στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και στη μεταφορά των προϊόντων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες στις μεταφορές και στις αποθήκες.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, εκπρόσωπος της επιχείρησης-μέλους του Συνδέσμου ELIKON LOGISTICS ΙΚΕ.

Το διαδικτυακό σεμινάριο διαρθρώθηκε σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος έγινε αναφορά στο τι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί στα επόμενα 3 χρόνια στα logistics στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Founder & CEO Telenavis, Πρόεδρος ILME και Αντιπρόεδρος ELA, εστίασε στους Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Κοινότητας που επηρεάζουν τα Logistics. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η εισήγηση του κ. Άγγελου Αμδίτη, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERΤΙCO – ITS Europe, ο οποίος εστίασε στα οφέλη της έρευνας και της καινοτομίας και στο πως αυτά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τόνισε δε ότι αυτά πρέπει να αποτελούν ευκαιρίες και όχι φόβητρο για τις επιχειρήσεις.Το πρώτο μέρος έκλεισε με την εισήγηση του κ. Ιωάννη Κανελλόπουλου, Επικεφαλής της ομάδας Εφοδιαστικής και Ναυτιλίας του ISense Group, ο οποίος παρουσίασε τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διαταράξουν τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στο δεύτερο μέρος έγινε αναφορά στο πως μπορούν οι σημερινές τεχνολογίες να βοηθήσουν στην διακίνηση και την αποθήκευση. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Founder & CEO Telenavis, Πρόεδρος ILME και Αντιπρόεδρος ELA, παρέθεσε παραδείγματα με εργαλεία για την οργάνωση, την εκτέλεση και την εποπτεία των μεταφορών. Στη συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η εισήγηση της κ. Αθανασίας Τσέρτου, Διευθύντρια Τεχνολογίας στην εταιρεία τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΥ CIBOS Innovation, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατέθηκαν παραδείγματα με εργαλεία σχετικά με την αυτοματοποίηση μέσα στην αποθήκη.

Στο τρίτο μέρος έγινε αναφορά στους λόγους για τους οποίους η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των επαγγελματιών στα Logistics είναι σημαντική για το μέλλον των εταιρειών, καθώς επίσης και στις δυνατότητες χρηματοδότησης για την απόκτηση των τεχνολογικών εργαλείων στον κλάδο των Logistics. Πιο συγκεκριμένα, το τρίτο μέρος ξεκίνησε με την παρουσίαση της κ. Βασιλική Λαιζήνου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, η οποία επικεντρώθηκε στην ανάγκη για στελέχη με πιστοποιημένες ικανότητες καθώς επίσης και στο πως μπορεί κάποιος να πιστοποιηθεί, Επίσης, έγινε αναφορά και στο τι είναι η πιστοποίηση του European Logistics Association. Το τρίτο μέρος έκλεισε με την εισήγηση του κ. Αλέξανδρου Μπουζούδη, Γενικός Διευθυντής της ALPHA PLAN CONSULTANTS, ο οποίος παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την απόκτηση των τεχνολογικών εργαλείων στον κλάδο των Logistics.

Τον συντονισμό των εργασιών του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο κ. Βασίλης Ζυγούρας, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης, Ποιότητας & Εκπαίδευσης του ΣΒΘΣΕ.

Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των εταιρειών ELIKON LOGISTICS ΙΚΕ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΚΕ