Φορολογικό Σεμινάριο EPSILONNET υπό την Αιγίδα ΣΒΘΣΕ

Φορολογικό Σεμινάριο EPSILONNET υπό την Αιγίδα ΣΒΘΣΕ

 

To πλέον επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα! Eνημέρωση για όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2024 σύμφωνα με το Νέο Φορολογικό Νόμο 5073/11.12.2023

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματολογία

myDATA – Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής- Διασύνδεση ΦΗΜ με POS – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση:Οι Προθεσμίες, το Ποινολόγιο και οι επερχόμενες εξελίξεις

•Προθεσμίες Διαβίβασης για δεδομένα των ετών 2022, 2023 και 2024 & εφεξής – «Ποινολόγιο», ανά περίπτωση
•Δήλωση Φ.Π.Α: Προσυμπλήρωση και «κλείδωμα» της δήλωσης. Τα σημεία που χρήζουν προσοχής
•Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος & Έντυπο Ε3 – Μη έκπτωση Δαπανών, λόγω μη διαβίβασης
•Αναβάθμιση ΦΗΜ για διασύνδεση με POS – Προθεσμίες
•Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους – Οι προθεσμίες εφαρμογής
•«Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»- Φορολογικά Κίνητρα
•Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις
•Απώλεια διασύνδεσης (διακοπή internet, διακοπή ρεύματος, κ.λπ.) και απαιτούμενες ενέργειες

 

Τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων και άλλες μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος (Νόμος 5073/2023)

•Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας – Διαδικασία υπολογισμού – Εξαιρέσεις
•Οι παράμετροι υπολογισμού: Ετήσιο ποσό του μικτού κατώτατου μισθού – μικτές Αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου – Μισθοδοσία του προσωπικού – κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
•Λόγοι αμφισβήτησης του Τεκμαρτού Προσδιορισμού – Φορολογικός Έλεγχος
•Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος – Τροποποιήσεις
•Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος
•Παραδείγματα υπολογισμού
•Μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα
•Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος
•Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας
•Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία
•Η μείωση του «τέλους επιτηδεύματος»
•Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου – Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής

Eιδική αναφορά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας