Συμμετοχή του ΣΒΘΣΕ/ΕΕΝ στο Sector Group Digital του EEN, 4-5 Οκτωβρίου 2023 στη Μάλτα

Συμμετοχή του ΣΒΘΣΕ/ΕΕΝ στο Sector Group Digital του EEN, 4-5 Οκτωβρίου 2023 στη Μάλτα

 

Την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα η συνάντηση μεταξύ μελών του Sector Group Digital του Δικτύου Enterprise-Europe Network. Σε αυτή τη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι οργανισμών, που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Sector Group, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασιών και δυνατότητες συμμετοχής σε Β2Β και διεθνείς εκθέσεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και των πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του SG κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έγινε αναφορά στην επικοινωνία μεταξύ των μελών του Sector Group, καθώς επίσης και στα επόμενα βήματα και στόχους.

 

 

 

 

 

 

Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης, παρουσιάστηκαν επιχειρηματικά προφίλ από τους συμμετέχοντες. Εκ μέρους του ΣΒΘΣΕ/ΕΕΝ παρουσιάστηκαν οι εταιρείες CENTAUR TECHNOLOGIES ΜIKE και QUBBER Ι.Κ.Ε.

Εκ μέρους του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network στη συνάντηση συμμετείχε ο Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Υποστήριξης Υλοποίησης Προγραμμάτων κ. Βασ. Ζυγούρας.