Λήψη Μέτρων για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μετά από Έντονα Καιρικά και Πλημμυρικά Φαινόμενα

Λήψη Μέτρων για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μετά από Έντονα Καιρικά και Πλημμυρικά Φαινόμενα

 

Πληροφοριακό υλικό, που αφορά στη λειτουργία Εργαστηρίων, Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Τροφίμων μετά τις πρόσφατες πλημμύρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι αρχεία:

Οδηγίες για συντήρηση Τροφίμων σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Πέντε κλειδιά για ασφαλέστερα τρόφιμα

Μέτρα για τα Εργαστήρια Τροφίμων