Έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την καταγραφή των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας

Έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την καταγραφή των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα με σκοπό την αποτύπωση των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός των ιδιαίτερων αναγκών και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα, όπως αυτά διαμορφώνονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η συμβολή σας στη συγκεκριμένη έρευνα είναι σημαντική!

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτή τη σύντομη έρευνα, ακολουθώντας τον παρακάτω εξατομικευμένο σύνδεσμο:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUQlZSRjlVQU8zUTgyUjBQWko3Uk9RSEJZQi4u

Οι απαντήσεις είναι πλήρως εμπιστευτικές.

Όλα τα δεδομένα της έρευνας θα φυλάσσονται ξεχωριστά από τις δικές σας πληροφορίες επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική, και θα τηρηθούν όλες οι νομικές απαιτήσεις της προστασίας δεδομένων.