Επιχειρηματική Αποστολή και Forum του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας-ΔΟΓ στην Ελλάδα

Επιχειρηματική Αποστολή και Forum του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας-ΔΟΓ στην Ελλάδα

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας – ΔΟΓ διοργανώσει επιχειρηματική αποστολή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα στις

•4 Οκτωβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη
•5 και 6 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα

Ως κλάδοι ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθοι:

•Αγροδιατροφικός τομέας (agrobusinesses)

•Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (renewable energies)

•Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα (pharmaceutical and cosmetics industries)

•Ψηφιακές υπηρεσίες (digital)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους (links):

https://missions-economiques.francophonie.org/en/ (αγγλικά)

https://missions-economiques.francophonie.org/fr/ (γαλλικά)

Η Υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως 25 Ιουνίου 2023 (σύμφωνα με το δεύτερο έγγραφο του ΥΠΕΞ)

Όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τέσσερεις προαναφερθέντες κλάδους, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να εγγραφούν (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων), προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει η σχετική προετοιμασία για προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις(Β2Β) τις αντίστοιχες ημερομηνίες (Θεσ/νίκη: 4 Οκτωβρίου, Αθήνα: 5 και 6 Οκτωβρίου)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:

Επιστολή ΥΠΕΞ
Φυλλάδιο στη Γαλλική Γλώσσα
Φυλλάδιο στην Αγγλική γλώσσα