Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση για τα πρόσθετα κριτήρια των βιώσιμων δραστηριοτήτων και εισάγει εργαλεία που διευκολύνουν την εφαρμογή της ταξινομίας

Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση για τα πρόσθετα κριτήρια των βιώσιμων δραστηριοτήτων και εισάγει εργαλεία που διευκολύνουν την εφαρμογή της ταξινομίας

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ως τις 3 Μαΐου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή παρατηρήσεων στο πλαίσιο διαβούλευσης διάρκειας 4 εβδομάδων, την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή, σχετικά με μια νέα δέσμη κριτηρίων ταξινομίας της ΕΕ για τις οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους εξής περιβαλλοντικούς στόχους: βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης και προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.