Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις πολιτικής και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν πέρυσι, καθώς και μια σειρά σημαντικών μέτρων επιβολής της νομοθεσίας.

Το 2022, χάρη στα διαθέσιμα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού, η Επιτροπή χάραξε και εφάρμοσε ένα μείγμα πολιτικών που σχεδιάστηκε για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ. Ειδικότερα, η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προηγήθηκαν του πρόσφατα εγκριθέντος προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, συνέβαλε καθοριστικά στην πολύπλευρη αντίδραση της ΕΕ στα γεγονότα αυτά. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή κατάργησε σταδιακά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα με την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή συνέχισε να υλοποιεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.