Ψηφιακό Εργαστήριο με Θέμα: “Νόμος 4990/2022 για το whistleblowing: η αξία των διαύλων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και οι προκλήσεις συμμόρφωσης”, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ψηφιακό Εργαστήριο με Θέμα: “Νόμος 4990/2022 για το whistleblowing: η αξία των διαύλων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και οι προκλήσεις συμμόρφωσης”, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

 

Διοργάνωση Ψηφιακού Εργαστηρίου με θέμα:

«Νόμος 4990/2022 για το whistleblowing: η αξία των διαύλων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και οι προκλήσεις συμμόρφωσης»

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

•Να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για την ανάγκη συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και κατανοήσουν τις βασικές πτυχές του νόμου.
•Nα συζητηθούν οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους.
•Να δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις στις διατάξεις του εθνικού νόμου που έχουν προκαλέσει ασάφεια.
•Να αναδειχθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από την ανάπτυξη των διαύλων αναφοράς, ως μέσο εντοπισμού φαινομένων διαφθοράς και απάτης

O εθνικός νόμος 4990/2022, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, θέτει νέες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης στις:

επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους, από τον Μάιο του 2023,
επιχειρήσεις με 50-249 εργαζομένους, από το Δεκέμβριο του 2023 και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων που απασχολούν (τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, μεταφορών και περιβάλλοντος, όσους λειτουργούν με έγκριση περιβαλλοντικών όρων).

Στο εργαστήριο διακεκριμένοι ομιλητές θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία και εμπειρία τους, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και στην ομαλή μετάβασή τους στις υποχρεώσεις του νέου πλαισίου.

Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της εκδήλωσης θα σας σταλεί αυτόματα με την εγγραφή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε ΕΔΩ.

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

Ώρα: 15.00 – 17.00 μ.μ.

Πλατφόρμα μετάδοσης: Zoom