Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού αποσαφηνίζει πρακτικές και διαδικαστικές πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έναν μήνα. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως την 1η Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.