Κοινή επιστολή από τους επικεφαλής των Βιομηχανικών Οργανώσεων της χώρας για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ειδικά της βιομηχανίας , προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

Κοινή επιστολή από τους επικεφαλής των Βιομηχανικών Οργανώσεων της χώρας για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ειδικά της βιομηχανίας , προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

 

Επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλαν στις 19/1/2023, οι επικεφαλής των βιομηχανικών οργανώσεων της χώρας, ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ελληνική Παραγωγή, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΣΕ, για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και ειδικά της βιομηχανίας.

Όπως επισημαίνουν, αναγνωρίζεται η συνεχής προσπάθεια της πολιτείας για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις. Προσπάθειες που περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης, τη συνεχή πίεση στην ΕΕ και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξεύρεση ευρωπαϊκών λύσεων στην ενεργειακή κρίση, την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ, την προώθηση πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τις προσπάθειες για ταχεία έγκριση του νέου σχήματος αντιστάθμισης του κόστους έμμεσων εκπομπών, την αναγνώριση της σημασίας εξεύρεσης αποτελεσματικού μηχανισμού αντιστάθμισης του υπέρμετρου ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.