Σημαντική η συμβολή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην κινητοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής

Σημαντική η συμβολή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην κινητοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του κύριου πυλώνα του εμβληματικού Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το Ταμείο έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.