Άρθρο του ΣΒΘΣΕ για τις Εμπορευματικές Συναλλαγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Άρθρο του ΣΒΘΣΕ για τις Εμπορευματικές Συναλλαγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Κατά την διάρκεια των ετών της πανδημίας, δηλαδή τα έτη 2020 και 2021, η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε για μεν το έτος 2020 μείωση των εξαγωγών σε σχέση με το 2019, αλλά υψηλότερη μείωση στις εισαγωγές της, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του εμπορικού της ελλείμματος. Το έτος 2021 υπήρξε σημαντική αύξηση των εξαγωγών της Περιφέρειας κατά €576 εκατ., αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντική ήταν και η αύξηση των εισαγωγών της κατά €546 εκατ., με αποτέλεσμα το εμπορικό της έλλειμμα να παραμένει υψηλό.

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ. το 2021 και οι εισαγωγές στα €1,861 δισ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.