Ενημερωτική Εγκύκλιος Οκτωβρίου 2022 του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

Ενημερωτική Εγκύκλιος Οκτωβρίου 2022 του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

 

Η μηνιαία Ενημερωτική Εγκύκλιος εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με σκοπό την ενημέρωση των ΜμΕ σε ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές.

Η θεματολογία της περιλαμβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα επικαιρότητας όπως: πληροφορίες για οικονομίες ξένων χωρών, ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιχειρηματικές συνεργασίες, προκηρύξεις προγραμμάτων, κοινοτική νομοθεσία, εθνικούς και διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών, κλαδικές εκθέσεις κλπ. Ενημερώνει, επίσης, και για τη διοργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και για εκδηλώσεις του Enterprise Europe Network – Hellas.

Για να δείτε την Ενημερωτική Εγκύκλιο Οκτωβρίου 2022 του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network πατήστε ΕΔΩ.