Βιώσιμο Σύστημα Τροφίμων: Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου

Βιώσιμο Σύστημα Τροφίμων: Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου

 

Το τμήμα Enterprise Europe Network του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος καλεί όλες τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους στην διαδικτυακή φόρμα πατώντας ΕΔΩ.

 

Η έρευνα διαρκεί 5 λεπτά.

Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» εξήγγειλε πρωτοβουλία που αφορά σε ένα πλαίσιο για ένα Βιώσιμο Σύστημα Τροφίμων (sustainable food system), τo οποίo η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το 2023. Η παρούσα έρευνα θα συγκεντρώσει τις απόψεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία πολιτικής.

Το πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων θα είναι ένας οριζόντιος νόμος-πλαίσιο, με στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ καθίστανται ολοένα και πιο βιώσιμα.

•Θα καθορίσει ορισμούς, γενικές αρχές και στόχους και θα θέσει τα θεμέλια για τον καθορισμό απαιτήσεων και ευθυνών για όλους τους παράγοντες του συστήματος τροφίμων της ΕΕ.

•Θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για ένα πλαίσιο για την επισήμανση της βιωσιμότητας των τροφίμων και διατάξεις για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων.

•Θα επιδιώξει να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές να κάνουν βιώσιμες επιλογές τροφίμων.

•Μέσω του πλαισίου για βιώσιμα συστήματα τροφίμων θα εισαχθούν επίσης νέα συστήματα διακυβέρνησης για την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται υπόψη για το πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων μέτρων «ώθησης» και «έλξης»:

 

 

 

 

 

Οι διατάξεις ώθησης θα εισαγάγουν ελάχιστες απαιτήσεις για τα τρόφιμα και τις σχετικές δραστηριότητες. Θα έχουν ως στόχο τον σταδιακό αποκλεισμό των λιγότερο βιώσιμων δραστηριοτήτων από την αγορά.

Για τις δραστηριότητες τροφίμων και τα προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις, οι διατάξεις έλξης θα παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, για παράδειγμα:

•Ένα πλαίσιο επισήμανσης της βιωσιμότητας θα τονώσει τη ζήτηση για τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και, ως εκ τούτου, θα παρέχει κίνητρα για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που παράγονται με υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας.

•Οι απαιτήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις θα βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την τιμή των τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και θα προωθήσουν την υγιεινή και βιώσιμη διατροφή στα δημόσια κυλικεία.

Παρακαλούμε πολύ να συμβάλετε με τις απόψεις σας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Enterprise Europe Network στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (κ. Γ. Φράγκου 24210-28111)