Επιτυχής παρέμβαση του ΣΒΘΣΕ για τη διαδικασία αλλαγής καυσίμου στη Βιομηχανία

Επιτυχής παρέμβαση του ΣΒΘΣΕ για τη διαδικασία αλλαγής καυσίμου στη Βιομηχανία

 

Επιτυχής παρέμβαση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για την τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση αλλαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία.

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε με υπόμνημά του προς τον κ. Κων/νο Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον κ. Άδ. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων τονίζοντας πως είναι απολύτως απαραίτητο τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν τη δυνατότητα άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και τη θέσπιση διαδικασιών fast track, οι οποίες θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που το επιθυμούν να μεταβούν άμεσα από το φυσικό αέριο σε άλλο εναλλακτικό καύσιμο και αφ’ ετέρου στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να διεξάγουν ελέγχους βάσει συγκεκριμένων κατευθύνσεων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνουν ανεξέλεγκτες αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα καύσιμα.

Αναλυτικότερα, όπως σημειώθηκε στο υπόμνημα του Συνδέσμου:

Η αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στην αγορά λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο κόστος των α’ υλών, της παραγωγής και κατά συνέπεια των τελικών προϊόντων, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στα οικονομικά μεγέθη τους, στο εισόδημα των πολιτών και στα επίπεδα του πληθωρισμού που επιτείνει τη μείωση της αγοραστικής δυνατότητάς τους.

Οι διαρκείς και ανεξέλεγκτα ανιούσες τιμές του ΦΑ έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε πολύ δύσκολη θέση και ορισμένες από αυτές οδηγούνται στην αναστολή των εργασιών τους, άλλες περιορίζουν τη λειτουργία τους και άλλες προχωρούν στη μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, εφ’ όσον βέβαια αυτό είναι τεχνικά αλλά και χρονικά εφικτό.

Ως άμεση αντίδραση στις 5 Αυγούστου 2022 εξεδόθη ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2022/1369 του Συμβουλίου σχετικά με συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι η κατά το δυνατό μείωση της ζήτησης αερίου και η προσωρινή αλλαγή του καυσίμου που χρησιμοποιείται για τις ενεργειακές ανάγκες.

Η επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για περιορισμό χρήσης ΦΑ και μετάβαση σε άλλα είδη καυσίμων απαιτεί εκ μέρους τους την κατάθεση αίτησης για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Η διαδικασία μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης για την έγκριση των όρων απαιτεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστο κάποιων μηνών, ενώ οι συνθήκες είναι πλέον ασφυκτικές για τις επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου ζητήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν τη δυνατότητα άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και η θέσπιση διαδικασιών fast track.

Με τον τρόπο αυτό η τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αλλαγή χρήσης καυσίμου θα καταστεί γρήγορη και παράλληλα θα καθορίζονται κατευθύνσεις για τα όρια εκπομπών που πρέπει να τηρούνται ανά χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, σύννομα, να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες, και στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες να διεξάγουν ελέγχους βάσει συγκεκριμένων κατευθύνσεων ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνονται ανεξέλεγκτες αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα καύσιμα.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος τόνισε ότι η βιομηχανία-μεταποίηση σήμερα δίνει πραγματική μάχη επιβίωσης, υπό την πίεση των πρωτοφανών αυξήσεων στην ενέργεια και ο κίνδυνος η κρίση αυτή να αφήσει μόνιμη βλάβη και αποτύπωμα στην ανταγωνιστικότητά της είναι πλέον πολύ ορατός.

Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έλαβε υπόψιν το εύλογο αίτημα των επιχειρήσεων και προχώρησε άμεσα στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 97025/6580 για την Διαδικασία τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση αλλαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία.