ΙΟΒΕ – Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Σεπτέμβριος 2022

ΙΟΒΕ – Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Σεπτέμβριος 2022

 

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο από το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε μήνα το ΙΟΒΕ δημοσιεύει στη ιστοσελίδα του το πλήρες δελτίο οικονομικής συγκυρίας. Στο παρόν δελτίο, που υποστηρίζεται από την  Ελληνική  Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών  για την Ανάπτυξη – παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα αποτελέσματα για τον τομέα της Βιομηχανίας.

Για να δείτε το Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2022 πατήστε ΕΔΩ.