ΕΤΜΕΑΡ- Ανοίγει η Πλατφόρμα για 2019-2020, 2021 για ειδικές περιπτώσεις – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ δεν είχαν εγγραφεί

ΕΤΜΕΑΡ- Ανοίγει η Πλατφόρμα για 2019-2020, 2021 για ειδικές περιπτώσεις – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ δεν είχαν εγγραφεί

 

Κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με το Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Ανακοίνωση στις 29.7.2022: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην κατηγορία Β.6 για τα έτη 2019-2020

Επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία:

•Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/58433/2038 ΦΕΚ Β’ 2981/10.06.2022, δημιουργείται νέα κατηγορία Β.6 που περιλαμβάνει επιχειρήσεις στην ΥΤ ή ΜΤ ή καταναλωτές αγροτικής χρήσης στη ΜΤ ή ΧΤ που είναι δικαιούχοι των κατηγοριών στους Πίνακες Α και Β, για το μέρος της κατανάλωσής τους που δεν υπάγεται σε άλλη κατηγορία μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

•Οι καταναλωτές της κατηγορίας Β.6 θα υποβάλλουν αιτήσεις για μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020 στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://etmear.dapeep.gr

Σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, η Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας, η οποία αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους των κατηγοριών Β.1-Β.6, τεκμαίρεται από το εάν οι αντίστοιχοι καταναλωτές την 30.6.2014 είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες Υ.Τ. ή ως πελάτες Μ.Τ. ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για τα έτη 2019-2020, η πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ θα ανοίξει για έναν μήνα για την υποβολή αιτήσεων Υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην κατηγορία Β.6 για το έτος 2021.

Συνοπτικά: Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3921/26.7.2022 και πληροφορίες από την ΕΒΙΚΕΝ

1. Ανοίγει την πλατφόρμα για το 2019-2020 στην αρχή και μετά για το 2021 και δημιουργείται μια ακόμη κατηγορία B.6 ,ώστε όσοι είχαν τον ίδιο μετρητή από τον Μάιο του 2014 , και δεν ήταν επιλέξιμοι βάσει του NACE code και φυσικά εφόσον έχουν κατανάλωση >250MWh και θα πλήρωναν 17 ευρώ/MWH να μη χρεωθούν αύξηση στα 17 ευρώ/MWH

2. Όσες βιομηχανίες δεν είχαν αντιληφθεί όταν είχε ανοίξει η πλατφόρμα είτε 2019-2020 ή 2021 έχουν την ευκαιρία να μπουν

3. Δρομολογείται το άνοιγμα της πλατφόρμας και για το 2022, 2023.

Επίσης: Έχει δρομολογηθεί η τελική εκκαθάριση για το 2019-2020,2021 για όσους δικαιούνται επιστροφή

Ημερομηνίες:

1. 29 Ιουλίου 2022 και για διάστημα ενός μήνα: Για τα έτη 2019-2020 για την κατηγορία Β6, δηλαδή όσους είχαν ξεχάσει ή κάποιο τμήμα της παραγωγής δεν ήταν επιλέξιμο ΠΡΟΣΟΧΗ

2. Εντός του Αυγούστου 2022 και για διάστημα ενός μήνα: Για το έτος 2021 για την κατηγορία Β6, δηλαδή όσους είχαν ξεχάσει ή κάποιο τμήμα της παραγωγής δεν ήταν επιλέξιμο ΠΡΟΣΟΧΗ

3. Εντός του Σεπτεμβρίου 2022 και για διάστημα ενός μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το έτος 2022. ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

4. Εντός 35 ημερών μετά τη λήξη των υποβολών θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις

5. Εντός του Οκτωβρίου 2022 για διάστημα ενός μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το 2023. ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ