Υποδομές μεταφορών: Η Επιτροπή τροποποιεί την πρόταση για το ΔΕΔ-Μ ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις υποδομές

Υποδομές μεταφορών: Η Επιτροπή τροποποιεί την πρόταση για το ΔΕΔ-Μ ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις υποδομές

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2021, που εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την αναθεώρηση του κανονισμού για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (κανονισμός ΔΕΔ-Μ). Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επαναπροσδιορίσει το γεωπολιτικό τοπίο. Οι επιπτώσεις του πολέμου στις παγκόσμιες αγορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την επισιτιστική ασφάλεια κατέδειξαν πόσο κρίσιμες είναι, περισσότερο από ποτέ, οι καλύτερες συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες εταίρους της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.