Δημόσια Διαβούλευση “Κανονισμού απονομής ελληνικού σήματος στον ζύθο”

Δημόσια Διαβούλευση “Κανονισμού απονομής ελληνικού σήματος στον ζύθο”

 

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στον ζύθο.

Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στον ζύθο, το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια σας στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=13317

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.