Εισαγωγές τροφίμων: Έκθεση υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την προώθηση της παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Εισαγωγές τροφίμων: Έκθεση υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την προώθηση της παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την αξιολόγηση της δράσης της ΕΕ για την ενίσχυση και την προώθηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων των εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Προσδιορίζει τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω δράση. Η έκθεση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για την προώθηση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και παρουσιάζει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για την προώθηση των προτύπων βιωσιμότητας στις εισαγωγές. Η έκθεση εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.