Κυβερνοέγκλημα: Νέα στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κυβερνοέγκλημα: Νέα στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα του τελευταίου έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έρευνα εστιάζει κυρίως στα εξής θέματα: το επίπεδο ενημέρωσης του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους κινδύνους που συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα, το επίπεδο ανησυχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με το κυβερνοέγκλημα, τις σχετικές με το κυβερνοέγκλημα εμπειρίες που είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το τελευταίο 12μηνο, τους διαύλους καταγγελίας κυβερνοεγκλημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.