Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές

Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση, καλώντας την κοινωνία των πολιτών, τις δημόσιες αρχές, τους επιχειρηματικούς φορείς και όλους τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές για τα φυτά. Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές επεμβαίνουν στο γενετικό υλικό οργανισμών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διατροφικούς, βιομηχανικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς. Οι νέες αυτές τεχνικές, που επιτρέπουν ταχύτερες, ειδικότερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες αναπαραγωγής, αναπτύχθηκαν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η επέκταση της χρήσης τους αναμένεται να συνεχιστεί. Πέρυσι, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, η Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη, στην οποία επισημαίνεται ότι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή αναπτύσσει πολιτική δράση για τα φυτά που παράγονται με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Η δημόσια διαβούλευση που ξεκινάει σήμερα αναμένεται να τροφοδοτήσει το έργο αυτό και την ανάπτυξη ενός νέου κανονιστικού πλαισίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.