Το μέλλον της Ευρώπης: πλησιάζει η οριστικοποίηση των συστάσεων πολιτικής από τη Διάσκεψη

Το μέλλον της Ευρώπης: πλησιάζει η οριστικοποίηση των συστάσεων πολιτικής από τη Διάσκεψη

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στις 8-9 Απριλίου συζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι εννέα ομάδων εργασίας υπέβαλαν στην ολομέλεια της Διάσκεψης ενοποιημένα σχέδια προτάσεων, ομαδοποιημένα ανά θέμα. Οι προτάσεις βασίστηκαν κυρίως στις συστάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και στις εθνικές ομάδες, και εμπλουτίστηκαν με τις ιδέες της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν από όλα τα μέλη της ολομέλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.