Πλατφόρμα Supply Chain Resilience (SCR) για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα

Πλατφόρμα Supply Chain Resilience (SCR) για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα

 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με τις επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δρομολόγησε νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών ζητημάτων, το Δίκτυο Enterprise Europe Network δημιούργησε μια πλατφόρμα με τον τίτλο “Supply Chain Resilience“.

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home

Αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν ή να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια α’ υλών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή/και (ημι-ετοίμων) προϊόντων ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να συνεχίσουν την παραγωγή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.