Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου με Θέμα: «Διεθνείς Διακανονισμοί Πληρωμής & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου», 18-19 Φεβρουαρίου 2022

Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου με Θέμα: «Διεθνείς Διακανονισμοί Πληρωμής & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου», 18-19 Φεβρουαρίου 2022

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 το διήμερο Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με Θέμα:

«Διεθνείς Διακανονισμοί Πληρωμής & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου»

 

Πρόκειται για το 2ο σεμινάριο του πρώτου κύκλου μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις Εξαγωγικές Διαδικασίες και το Διεθνές Εμπόριο, με στόχο να προσφέρει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στα στελέχη των εξαγωγικών τμημάτων των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου, σχετικά με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν για τις διαδικασίες, την ειδική ορολογία και τις σύγχρονες πρακτικές στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με:

– Τους εναλλακτικούς τρόπους Διακανονισμού της αξίας των Φορτωτικών Εγγράφων, έτσι ώστε να μπορούν να διακρίνουν εκείνους που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τις συνεργασίες τους, ενώ αναλύθηκαν σε βάθος οι τρόποι και τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής των εμπορευματικών αξιών, αξιολογώντας τα σε σχέση τόσο με τα οφέλη που προσφέρουν όσο και με το ρίσκο που εμπεριέχουν για τα συναλλασσόμενα μέρη.

– Τη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, εμβαθύνοντας στις ιδιαιτερότητες των Διακανονισμών μέσω Εγγράφων (Documentary Collections) και την λειτουργία των trade finance εργαλείων της Ενέγγυου Πίστωσης (Letter of Credit) και Bank Payment Obligation (BPO).

Εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν ο κ. Γεώργιος Ζερίτης ο οποίος διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC Contracting, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών. Είναι πτυχιούχος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (Cambridge General Management Certificate of Achievement) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Το τρίτο σεμινάριο με το οποίο θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και θα έχει θέμα: «Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης & Εξαγωγική Τιμολόγηση».

Τα 3 αυτά προγράμματα είναι αυτοτελή, ενώ όλα μαζί παρέχουν μια πολύπλευρη, άμεσα εφαρμόσιμη εξαγωγική τεχνογνωσία που καλύπτει τόσο ανάγκες γνωστικές, όσο και διαχείρισης κινδύνων και σχέσεων.

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη: