Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέσεις διττής διανομής

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέσεις διττής διανομής

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία («VBER») και των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς («κάθετες κατευθυντήριες γραμμές»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα στοχευμένη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διττής διανομής, οι οποίες θα προστεθούν στις κάθετες κατευθυντήριες γραμμές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.