Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) εγκαινίασαν το νέο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ, το οποίο προσφέρει κουπόνια για τις ΜΜΕ με έδρα στην ΕΕ, προκειμένου να τις βοηθήσει να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Πρόκειται για το δεύτερο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στη στήριξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για τα επόμενα τρία έτη (2022-2024).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.