Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες

Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.