Δράση της EE για το κλίμα: Οι εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι το 2020 οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 31 % σε σχέση με το 1990, ενώ το 76 % των εσόδων του ΣΕΔΕ χρησιμοποιούνται για την πράσινη μετάβαση

Δράση της EE για το κλίμα: Οι εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι το 2020 οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 31 % σε σχέση με το 1990, ενώ το 76 % των εσόδων του ΣΕΔΕ χρησιμοποιούνται για την πράσινη μετάβαση

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Μαζί με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή ενέκρινε  τρεις εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα το 2020: την έκθεση προόδου της δράσης της ΕΕ για το κλίμα, την έκθεση για την αγορά άνθρακα και την έκθεση για την ποιότητα των καυσίμων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.