Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-ΣΒΘΣΕ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-ΣΒΘΣΕ

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 19 Οκτωβρίου 2021, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πρωτόκολλο υπεγράφη από τον Πρύτανη κ. Ζήση Μαμούρη και εκ μέρους του Συνδέσμου, από την Πρόεδρο κ. Ελένη Κολιοπούλου, σε συνάντηση που πραγματοποίησαν στα Γραφεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που επί μακρόν, έχουν αναπτύξει οι δύο Φορείς, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της.

Η συνένωση των δυνάμεών τους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους και η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών,αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της έρευνας, καθώς και στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη.

Ειδικότερα, αναμένεται να συνεργαστούν σε επιμέρους δράσεις που αφορούν:

•Στην ενίσχυση της διασύνδεσης της ερευνητικής με την επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.
•Στην ενθάρρυνση της από κοινού συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ερευνητών, στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία.
•Στον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων.
•Στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη και δράση, και τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.
•Στη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
•Στην υποβοήθηση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, νέων προϊόντων και συνεργασιών.

Οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις αναμένεται να υποστηριχθούν σημαντικά από τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 700 συνεργαζόμενους φορείς εντός και εκτός Ευρώπης. Οι υπηρεσίες του Δικτύου προσφέρονται δωρεάν στις ΜμΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της καινοτομίας και της υποστήριξης της εξωστρεφούς δραστηριότητας τους.

Στην τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου συμμετείχαν επίσης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου, η Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Ιωάννα Λαλιώτου και εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η Γενική Διευθύντρια κ. Ευφροσύνη Δαγλαρίδη και η Υπεύθυνη Τμήματος Enterprise Europe Network/ΣΒΘΣΕ, κ. Στέλλα Βαϊνά.