Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων

Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της γνώμη βάσει μιας μια νέας διαδικασίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να διευκολυνθεί η πώληση, εντός της ΕΕ, προϊόντων, τα οποία δεν υπόκεινται σε εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ και κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.