Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒΕ στην Ουκρανία τον Οκτώβριο 2021

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒΕ στην Ουκρανία τον Οκτώβριο 2021

 

Ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, το Εμπορικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο και την Piraeus Bank Ukraine, σχεδιάζουν Επιχειρηματική Αποστολή στο Κίεβο τo πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2021.

Η Ουκρανία είναι μια αναδυόμενη οικονομία ελεύθερης αγοράς, με πολλές από τις συνιστώσες μιας μεγάλης ευρωπαϊκής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου ενός καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, μιας σταθερής βιομηχανικής βάσης και πλούσιων γεωργικών εκτάσεων. Ο αρνητικός αντίκτυπος που είχε ο COVID-19 στο διμερές μας εμπόριο φαίνεται και στα στοιχεία διμερούς εμπορίου το 2021, καθώς οι συνολικές εμπορικές ροές ανήλθαν από 138,1 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2020 σε 118,2 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο του 2021. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε την ανοδική τάση που επέδειξαν οι διμερείς μας συναλλαγές κατά την περίοδο 2017-2019 και λίγο πριν από την έξαρση του COVID-19. Ειδικότερα, το συνολικό εμπόριο κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε κατά 29%, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί τομείς ενδιαφέροντος και πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες και για τα δύο μέρη.

Βάσει των προβλέψεων του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της Ουκρανίας για το επόμενο έτος, στην επικείμενη Αποστολή ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς των τροφίμων και ποτών, των δομικών υλικών-κατασκευών, των χημικών και των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών συσκευών-εξοπλισμού και των αγροτικών μηχανημάτων-εξοπλισμού.

Στο στάδιο αυτό διερευνούμε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή στην Αποστολή ώστε να προχωρήσουμε στην οργάνωση των συναντήσεων και στις ταξιδιωτικές λεπτομέρειες,

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο έως την Παρασκευή 30/7/2021.