ΠΑΡΑΤΑΣΗ της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 87/25-06-2021) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 87/25-06-2021) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)

Ανακοινώνει

την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων με Α.Π. 87/25-06-2021 για συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002955, μέχρι την 20η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το πλήρες κείμενο της Παράτασης της 2ης Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ.

Για να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε τις Οδηγίες ορθής υποβολής της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.