Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, για τη λειτουργία της κοινωνίας μας και για τη συνέχεια κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανανεώνει σήμερα τη δέσμευσή της να επικαιροποιήσει τους κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, εγκρίνοντας το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία για την περίοδο 2021-2027. Καθορίζει τις βασικές δράσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τα προσεχή έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.