Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της για την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναγνώρισης σε όλη την ΕΕ της αναγνωρισμένης σε ένα κράτος μέλος ιδιότητας του γονέα. Στόχος είναι τα παιδιά να διατηρούν τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.