Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΘΣΕ- Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου

Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΘΣΕ- Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου

 

Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΘΣΕ.

Συμπλήρωση σύντομου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στα αγγλικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.