Πρόσκληση για διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις κατά τη διάρκεια του EUSAIR FORUM 2021

Πρόσκληση για διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις κατά τη διάρκεια του EUSAIR FORUM 2021

 

Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση B2B για δικτύωση και ανάπτυξη επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών στους τομείς της μπλε ανάπτυξης (Blue Growth), της Διασύνδεσης των Περιοχών, της Περιβαλλοντικής ποιότητας & προστασίας του περιβάλλοντος και του βιώσιμου τουρισμού.

Η εκδήλωση προσφέρει την δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς τεχνολογίας και έρευνας, καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές ευκαιρίες ώστε μέσω συνεργασιών να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογική ανάπτυξη και την ευρύτερη κοινωνική ευημερία στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Η εκδήλωση B2B διοργανώνεται από τα μέλη του Δικτύου Enterprise Europe Network κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του 6ου Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και περιοχή του Ιονίου (EUSAIR), υπό την προεδρία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, με την υποστήριξη του Γραφείου για το EUSAIR και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι Διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11 Μαΐου 2021, μέσω της πλατφόρμας https://b2beusair-forum-2021.b2match.io

Η συμμετοχή στο B2B@EUSAIR FORUM2021 είναι δωρεάν, αλλά η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε τώρα στη διεύθυνση: https://b2beusair-forum-2021.b2match.io

Για να περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε το κάτωθι επισυναπτόμενο αρχείο:

Πληροφορίες B2B EUSAIR FORUM 2021