Ενημέρωση για δίκτυο Solvit

Ενημέρωση για δίκτυο Solvit

 

Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρ. Επιτροπής που έχει ως σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις, όταν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ε.Ε πιθανόν να παραβιάζονται από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχουν εκκινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Solvit στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πατήστε ΕΔΩ.