Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ενιαία Αγορά

Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ενιαία Αγορά

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς και λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η διασφάλιση και η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της είναι υψίστης σημασίας, ιδίως κατά την τρέχουσα πανδημία, για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.