Ορίζοντας Ευρώπη: Διαδικτυακή Πύλη

Ορίζοντας Ευρώπη: Διαδικτυακή Πύλη

 

Διαδικτυακή πύλη με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών φορέων στον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).