Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο Web Summit της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) εξήγγειλαν ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο έχει τη μορφή συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.