Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση με Θέμα: «Χρηματοδοτικό Εργαλείο Business Innovation Greece», Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση με Θέμα: «Χρηματοδοτικό Εργαλείο Business Innovation Greece», Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, σε συνεργασία με το Γραφείο Innovation Norway, πραγματοποιεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, με την χρήση της πλατφόρμας ZOOM, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 16.00 -17.00 με θέμα:

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Business Innovation Greece – 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

 

Το «Business Innovation Greece», χρηματοδοτείται από τον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021 και στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας αξίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υποστήριξη της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και των Κρατών Δωρητών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).  Υπεύθυνος διαχειριστής του προγράμματος είναι ο Οργανισμός Innovation Norway.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μια δεύτερη πρόσκληση για την προσέλκυση σχετικών αιτήσεων από επιλέξιμους αιτούντες (εταιρείες) στην Ελλάδα, είναι αυτό το διάστημα ανοιχτή, προσφέροντας 13 εκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις για ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2021.

Το πρόγραμμα προσφέρει :
•Χρηματοδότηση (μη επιστρεπτέα κονδύλια) για τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα.
•Ευκαιρίες συνεργασίας – πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία.
•Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building).
•Απλοποιημένη διαδικασία αίτησης, και επιλογή των έργων για χρηματοδότηση μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση

Δήλωση Συμμετοχής

Πληροφορίες για το Business Innovation Greece

Πληροφορίες για τις Β2Β συναντήσεις στο πλαίσιο του Digital Matchmaking event

 

Η διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων: