Monthly Archives: Δεκέμβριος 2020

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 48/9-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 48/9-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

  Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους (περίοδος υποβολής αιτήσεων, συνυπολογιζόμενης της παράτασης, 9-11-2020 έως 9-12-2020, ώρα 23:59), αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων. ... Read More
 
Ενημερωτική Εγκύκλιος Δεκεμβρίου 2020 του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

Ενημερωτική Εγκύκλιος Δεκεμβρίου 2020 του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

  Η μηνιαία Ενημερωτική Εγκύκλιος εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με σκοπό την ενημέρωση των ΜμΕ σε ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές. Η θεματολογία της περιλαμβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα επικαιρότητας όπως: πληροφορίες για οικονομίες ξένων χωρών, ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιχειρηματικές συνεργασίες, προκηρύξεις προγραμμάτων, κοινοτική νομοθεσία, εθνικούς ... Read More
 
Πραγματοποίηση Διαδικτυακής Συνάντησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -ΣΒΘΣΕ, 18-12-2020

Πραγματοποίηση Διαδικτυακής Συνάντησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -ΣΒΘΣΕ, 18-12-2020

  Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020. Εκ μέρους της Περιφέρειας συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης και ο Υπεύθυνος Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων ΠΣΤΕ, κ. Πέτρος Γίγας. Εκ μέρους του Συνδέσμου ... Read More
 
Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή ΕΦΚΑ, 16-12-2020

Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή ΕΦΚΑ, 16-12-2020

  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Διοικητή του Ε-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, αναφερόμενος στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4670/2020, οι οποίες επέφεραν σημαντικές μεταβολές στο καθεστώς της ασφάλισης ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, μεταξύ των οποίων είναι και τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των ... Read More
 
Πραγματοποίηση Διαδικτυακής Ενημερωτικής Συνάντηση με Θέμα: «Χρηματοδοτικό Εργαλείο Business Innovation Greece», Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Πραγματοποίηση Διαδικτυακής Ενημερωτικής Συνάντηση με Θέμα: «Χρηματοδοτικό Εργαλείο Business Innovation Greece», Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

  Το «Business Innovation Greece», χρηματοδοτείται από τον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021 και στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας αξίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υποστήριξη της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και των Κρατών Δωρητών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Υπεύθυνος διαχειριστής του προγράμματος είναι ο Οργανισμός ... Read More
 
ΙΟΒΕ – Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Δεκέμβριος 2020

ΙΟΒΕ – Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Δεκέμβριος 2020

  Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο από το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα ... Read More
 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 11.00 π.μ.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 11.00 π.μ.

  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα: Το Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει το 4ο EU Jobs ... Read More
 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος αποκτά Πιστοποιητικό Covid 19 Control Module for Businesses

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος αποκτά Πιστοποιητικό Covid 19 Control Module for Businesses

  Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος παρακολουθεί με έμφαση τη νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων ελέγχου και πρόληψης της υγείας στους εργασιακούς χώρους,(ΕΟΔΥ, ΣΕΠΕ, ΕΛΙΝΥΑΕ, κα.) προκειμένου να ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα, για τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της ... Read More
 
Πραγματοποίηση Διαδικτυακής Ενημερωτικής Συνάντησης με Θέμα: «Αλλαγές στις Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ – Υψηλές Αναδρομικές Χρεώσεις – Κριτήρια Υπαγωγής στο Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων», Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Πραγματοποίηση Διαδικτυακής Ενημερωτικής Συνάντησης με Θέμα: «Αλλαγές στις Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ – Υψηλές Αναδρομικές Χρεώσεις – Κριτήρια Υπαγωγής στο Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων», Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

  Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων Μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων), με το οποίο επιβαρύνονται οι βιομηχανικές επιχειρήσεις για το ρεύμα που καταναλώνουν, καθώς και οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης τους, στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων, αποτέλεσαν το αντικείμενο ενημέρωσης και συζήτησης στη νέα διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με τίτλο: «Αλλαγές στις Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ- ... Read More
 
Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα: Στο Web Summit της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) εξήγγειλαν ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο έχει τη μορφή συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ύψους ... Read More