Διαδικτυακό Σεμινάριο με Θέμα: «Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018»

Διαδικτυακό Σεμινάριο με Θέμα: «Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018»

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018»

 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας teams Microsoft, σε δύο ενότητες, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020.

Κόστος συμμετοχής: 180€*

Δηλώσεις Συμμετοχής: Έως Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Δηλώστε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής

*Η απόκτηση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού Εσωτερικού Επιθεωρητή προϋποθέτει την παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων, καθώς και την επιτυχή αξιολόγηση στην γραπτή εξέταση.

Πρόσκληση -Πρόγραμμα (pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (pdf)

Το Σεμινάριο διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

και με την υποστήριξη των επιχειρήσεων: