Η Επιτροπή αξιολογεί και προσδιορίζει τις προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις στις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ

Η Επιτροπή αξιολογεί και προσδιορίζει τις προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις στις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ και τη δέσμη μέτρων του 2020 για τη διεύρυνση οι ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες αξιολογείται η εφαρμογή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, παρουσιάζονται μαζί με σαφέστερες και ακριβέστερες συστάσεις και καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα για τους εν λόγω εταίρους, σύμφωνα με την ενισχυμένη μεθοδολογία διεύρυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.