Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος συμμετέχει στην Ετήσια καμπάνια του ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος συμμετέχει στην Ετήσια καμπάνια του ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος» συμμετέχει ως στρατηγικός συνεργάτης στην Ετήσια καμπάνια του ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια να βγούμε νικητές από τη μάχη με τον COVID-19 και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης που θα διασφαλίζει μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία για όλους!

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη δική σας συμμετοχή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της καμπάνιας:
http://www.inactionsdgsweek.gr/