Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Δράση σχετική με την Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στην εποχή του COVID-19

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Δράση σχετική με την Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στην εποχή του COVID-19

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη συνδρομή του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικής δράσης για τη στήριξη επιχειρήσεων που αφορούν στη λειτουργία τους και στα αντίστοιχα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ που πρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Η υποβολή αιτήσεων για τα δωρεάν σεμινάρια της Περιφέρειας αφορά επιχειρήσεις Αγροδιατροφής, Επισιτιστικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα πολλές εμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. λιανεμπόριο).

Οι αιτήσεις για τα τμήματα εκπαίδευσης θα κατατίθενται ηλεκτρονικά από 17/07/2020 μέχρι και 27/07/2020 πατώντας ΕΔΩ.

Τα πρώτα τμήματα τηλεκπαίδευσης θα αρχίσουν την 21/07/2020 και θα ολοκληρωθούν στις 31/07/2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και ώρα του σεμιναρίου που θα παρακολουθήσουν, με email στα στοιχεία που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.